We zullen dadelijk uw afspraak bevestigen.

Gelieve al u documenten die relevant aan uw verblijf in België zijn, mee te brengen. Hieronder vindt u een lijst:

 1. Naam/Nationaliteit/ Geboortedatum -> paspoort of nationale identiteitskaart
 2. Belgische immigratiedocumenten -> Carte E/E Kaart of Carte F/F Kaart
  1. Categorieën:
   1.  Familieleden:
    • Echtgeno(o)t(e) -> huwelijksakte + paspoort/identiteitskaart echtgenoot
    • Kinderen -> geboorteakte + paspoort/identiteitskaart kind
   2.  Werknemers:
    • Arbeidsovereenkomst
    • Loonfiches c) Zelfstandigen:
    • KBO-nummer
    • Kwartaalaangifte RSZ
    • Klantenfacturen
   3.  Werkzoekenden:
    • Aanmelding bij ONEM/RVA/FOREM/VDAB
    • Sollicitaties
    • CV
   4. Werkloos met werkloosheidsuitkering:
    • Brief die toekenning van uitkering bevestigt (RVA + uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen: FGTM/CSC/CAPAC/ABVV/ ACLVB ACV HVW enz.)
    • Vorig tewerkstelling
    • Contracten in België
    • Bevestiging van voormalige tewerkstelling in andere EU-landen (indien mogelijk)
   5.  Studenten:
    • Inschrijvingsbewijs
    • Bewijs van bestaansmiddelen (bankrekening enz.)
    • Bewijs van ziekteverzekering (mutualiteit)
    • Deeltijdsarbeidsovereenkomst (indien van toepassing)
   6. Burgers met voldoende bestaansmiddelen:
    • Bewijs van bestaansmiddelen (bankrekening enz.)
    • Bewijs van ziekteverzekering (mutualiteit)

Met vriendelijke groet, Europe4People and EU Rights Clinic