CINE SUNTEM? Suntem o rețea deschisă ce cuprinde numeroase organizații civile, juriști și avocați, policy makers, membrii de sindicat și cetățeni. Scopul nostru este să fim solidari să protejăm și să dezvoltăm libertatea la libera circulație a cetățenilor europeni, în special a cetățenilor europeni în pericol de expulzare din Belgia.

thanks to gfcomunica [AT] gmail.com

Aceste expulzări sunt o interpretare abuzivă a Directivei UE 2004/38/CE ce reglementează libera circulație și dreptul de ședere, precum și a Regulamentului 883/2004 ce se referă la dreptul de acces la securitate socială a persoanelor care se stabilesc într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

OBIECTIV: Obiectivul nostru are trei părți:

  • INFORMARE: Noi suntem primul contact și punct de informare pentru persoanele care au primit un ordin de expulzare: De asemenea, noi vă oferim informații legate de expulzare.
  • SENSIBILIZARE: Noi atragem atenția și criticăm public comportamentul administrației belgiene, deoarece reprezintă un pericol pentru procesul de integrare europeană, și pentru că i se poate întâmpla oricui.
  • ACȚIUNE COLECTIVĂ: Acțiunile colective sunt importante pentru a ne opune acestei practici a administrației belgiene. Cetățenii care au primit un ordin de expulzare nu pot fi lăsați deoparte și abandonați împotriva statului și birocrației. În paralel, acțiuni colective sunt necesare în lupta pentru o Europă socială, o Europă pentru cetățenii ei, și o coordonare a sistemelor de securitate socială. Această coordonare este esențială pentru a asigura egalitatea de tratament a tuturor persoanelor care circulă și au reședința într-un alt stat european, indiferent de țara de origine sau cea de destinație.

CÂND ȘI UNDE: Ne-am adunat în iunie 2014 în Bruxel împotriva numeroaselor expulzări administrative arbitrare și discriminatorii ce au crescut dramatic în număr: dacă în 2010 existau câteva sute de cazuri de expulzare, până în 2014, 5.571 de cetățeni europeni au fost expulzați din Belgia, fie în urma a unor decizii abuzive, fie din interpretarea eronată a Directivei UE 2004/38/CE.

DE CE: Noi credem că nicio persoană nu poate fi considerată “sarcină excesivă”. Noi susținem împreună principiul că orice persoană, indiferent că este cetățean european ori cetățean dintr-o țară terță, ar trebui să beneficieze aceleași drepturi și să se aibă acces la același tip de protecție. Noi ne opunem poziției adoptată de Belgia ce invită alte state membre să restricționeze dreptul la liberă circulație cetățenilor europeni. Libera circulație a capitalului, serviciilor și bunurilor, trebuie să fie în corelație cu libera circulație a persoanelor, o premisă vitală pentru a împlini visul european.

CUM: Obiectivul nostru este să construim o rețea de schimb de informație și un website pentru a publica informații importante precum legislație, cazuri, articole și experiențe ale persoanelor ce au primit un ordin de expulzare, în scop de a ajuta alte persoane ce au fost expulzate ori se află în pericol de expulzare.

Scopul acestui website este să vă informăm despre această problemă și să luăm inițiativă în a schimba scena politică și instituțiile la nivel european prin petiții, scrisori, întrebări adresate parlamentului, audieri la parlament, demonstrații, filme documentare, interviuri, iar orice alte idei sau proiecte sunt binevenite.

Pentru cei interesați să participe, ne puteți contacta la adresa de email info@europe4people.org sau prin pagina noastră de contact.